Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18352
Title: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΣΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Issue Date: 14-Jan-2008
Abstract: Η παρούσα Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) έχει ως αντικείμενο την εξέταση τηςαποτελεσματικότητας του προγράμματος επιμόρφωσης στις ΤεχνολογίεςΠληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ),λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσα στο οποίουλοποιούνται τα προγράμματα αυτά.Στο πρώτο μέρος, που αποτελεί τη θεωρητική προσέγγιση της έρευνας, γίνεταιαναφορά στις έννοιες «επιμόρφωση», «αξιολόγηση» και «δια βίου εκπαίδευση»ενώ παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες ενός προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκωνστις ΤΠΕ, καθώς και το ίδιο το προσφερόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης τωνεκπαιδευτικών στις ΤΠΕ της ΚτΠ. Επίσης γίνεται εκτενή αναφορά στηναξιολόγηση στην εκπαίδευση και στα είδη της αξιολόγησης. Στο τέλοςπαρατίθενται τα αποτελέσματα συναφών ερευνών άλλων ερευνητών.Στο δεύτερο μέρος που αποτελεί την εμπειρική προσέγγιση καθορίζονται ο σκοπός,οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια περιγράφεται τομεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, γίνεται περιγραφή των ευρημάτων της έρευναςκαι επιχειρείται συζήτηση κι ερμηνεία τους στη βάση του θεωρητικούπλαισίου.Έπονται τα συμπεράσματα, τα οποία έχουν εξαχθεί μετά την επεξεργασίακαι ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων δείχνουν ικανοποιητικά αποτελέσματαστο επίπεδο των γνώσεων, λιγότερο ικανοποιητικά στις δεξιότητες και σχεδόνκαθόλου αποτέλεσμα στην αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ.Στο τέλος της Διπλωματικής Εργασίας βρίσκονται η βιβλιογραφία,ο κατάλογος μετις συντομογραφίες, καθώς και τα παραρτήματα.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SISKOS%20AGGELOS.pdf1.21 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.