Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18350
Title: Πολυπολιτισμικότητα στα σχολεία της προσχολικής, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό έργο [Cd-rom] : μια βιβλιογραφική ανασκόπηση : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Issue Date: 14-Jan-2008
Abstract: Η διερεύνηση, η καταγραφήκαι η ανάλυση, μέσα απότα εμπειρικάδεδομένατων διαθέσιμων ερευνών, τηςυπάρχουσαςγνώσηςπου αφοράστιςαπόψεις τιςαντιλήψειςκαι τιςστάσειςτων εκπαιδευτικών (Προσχολικής Α/θμιαςκαι Β/θμιαςΕκπαίδευσης αναφορικάμε τη γλωσσικήκαι πολιτισμικήετερογένεια των τάξεωναποτέλεσε το βασικόστόχο αυτήςτηςδιπλωματικήςεργασίας Ειδικότερα, ηπαρούσα μελέτη αποτελείμια δευτερογενήανάλυση δεδομένων, καθώςστηρίζεταιαποκλειστικάσε θεωρητικέςκαι σε εμπειρικέςπροσεγγίσειςαναφορικάμε τοπαραπάνω φαινόμενο.Η κατηγοριοποίηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, 19 διαθέσιμωνεμπειρικών ερευνών έδωσε τη δυνατότητα να καταφανούν τα χαρακτηριστικάτουςώστε, αφενός οι έρευνεςνα αναλυθούν για να μελετηθούν καλύτερα και, αφετέρου,να επιχειρηθείσυσχέτιση με τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν.Η ανάλυση και η συστηματοποίηση των αποτελεσμάτων των εμπειρικώνερευνών έγινε βάσει των παρακάτω βασικών αρχών τηςδιαπολιτισμικήςεκπαίδευσης α) ο σεβασμόςτου διαφορετικού μαθητή β) η συνεκπαίδευση τωνμαθητών ανεξαρτήτωςγλωσσικών ήεθνοπολιτισμικών χαρακτηριστικών, γ) ηδιατήρηση και η ενίσχυση τηςγλώσσαςπροέλευσηςτων εθνοπολιτισμικάδιαφορετικών μαθητών, και δ) η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τουςγονείςτωνΆλλων μαθητών.Τα αποτελέσματα των ερευνών συσχετίστηκαν με τα χαρακτηριστικάτωνερευνών (κυρίως με το ερευνητικόεργαλείο που χρησιμοποιείται για τη συλλογήτωνδεδομένων και με την επιστημονικήπροσέγγιση που υιοθετείται για την ερμηνεία τωναποτελεσμάτων). Απότη σύνθεση των ερευνητικών δεδομένων διαπιστώθηκε ηανάγκη να στραφείη επιστημονικήσυζήτηση αναφορικάμε τη διαπολιτισμικήεκπαίδευση περισσότερο στο ζήτημα τηςδιευθέτησηςτων κοινωνικών ανισοτήτωνπου συντηρούνται στο σχολικόθεσμό Τέλος διαπιστώθηκε ότι ο εκπαιδευτικόςδενέχει ενστερνιστείτιςβασικέςαρχέςτηςδιαπολιτισμικήςεκπαίδευσης
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STAMOS%20THEODOROS.pdf826.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.