Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18324
Title: Διερεύνηση της εισαγωγής συστήματος ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον ΕΛΤΑ
Authors: ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Issue Date: 2007
Abstract: Περίληψη Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί νεοεισαχθέντα θεσµό στη χώρα µας που µπορεί να αξιοποιηθεί σε ευρύ φάσµα εκπαιδευτικών εφαρµογών. Η εισαγωγή της και σε φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης ενόψει της πραγµατικότητας του ΕΑΠ, µπορεί να συµβάλει γενικότερα στη προαγωγή της γνώσης και της ανάπτυξης του γνωστικού κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία αλλά και το ιδεώδες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, περιορισµοί που σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα των υποψηφίων εκπαιδευοµένων, όπως προσδιορίζονται από τον τόπο, διατιθέµενο χρόνο αλλά και από άλλους παράγοντες, π.χ. υποχρεώσεις στο πλαίσιο κοινωνικών ρόλων, µπορούν να αρθούν ή να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά. Εξάλλου, η σωστή οργάνωσή της καθώς και η µεγιστοποίηση του αριθµού των δυνητικών εκπαιδευοµένων µπορεί να συµβάλει στη συµπίεση του κόστους της. Η ικανοποιητική αντιµετώπισή των ζητηµάτων αυτών µπορεί να συνεισφέρει θετικά στην κατεύθυνση της υλοποίησης του οράµατος της ανοικτής δια βίου εκπαίδευσης, η συστηµατοποίηση της οποίας πρόσφατα θεσµοθετήθηκε στη χώρα µας, µε σειρά νοµοθετηµάτων. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται ο εντοπισµός των παραγόντων που επηρεάζουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των Φορέων στους οποίους η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση πρόκειται να εισαχθεί, ώστε να διευκολυνθούν οι κατάλληλες ενέργειες προσαρµογής. Ειδικότερα, η εργασία εστιάζει στον ΕΛΤΑ, (Ελληνικά Ταχυδροµεία), ο οποίος δραστηριοποιείται σε µια αγορά που απελευθερώνεται διαρκώς και χαρακτηρίζεται από σαρωτικές αλλαγές και έντονο ανταγωνισµό. Μεταξύ των άλλων, τα Συστήµατα Εκπαίδευσης και γενικότερα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού αποτέλεσαν µέσο προσαρµογής του στο αντιφατικό και πολύπλοκο και περιβάλλον του. Στη παρούσα φάση επιχειρείται η διερεύνηση µιας σειράς ερωτηµάτων που σχετίζονται µε τις στάσεις, διαθέσεις και αντιλήψεις των εργαζοµένων στο χώρο, αναφορικά µε την εκπαίδευση και το βαθµό εξοικείωσής τους µε εργαλεία που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιεί. Ειδικότερα τα ζητήµατα αυτά επιχειρείται να απαντηθούν µέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, της ανασκόπησης παρεµφερούς εµπειρίας σε άλλους ταχυδροµικούς οργανισµούς και φορείς και τέλος µε την αναζήτηση της γνώµης των ίδιων των εργαζοµένων, στους οποίους το σύστηµα θα απευθύνεται, µέσω της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων και συµµετοχής στην έρευνα που διεξήχθη για το σκοπό αυτό.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.