Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/17968
Title: Σύγχρονη ελληνική νομοθεσία και εφαρμογή της σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, οφειλομένων σε ηλεκτροπληξία
Authors: ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ι. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
Issue Date: 25-Oct-2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται το πολύ σημαντικό θέμα των εργατικών ατυχημάτων, τα οποία οφείλονται σε ηλεκτροπληξία. Σκοπός της είναι η λήψη συμπερασμάτων σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά των ατυχημάτων αυτών, τους παράγοντες που οδηγούν στην πρόκλησή τους και την αντιμετώπισή τους από τη σύγχρονη ελληνική νομοθεσία.Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στηρίζεται στην μελέτη νομολογιακών δεδομένων, στην ανάλυση και στατιστική επεξεργασία τους, στη λήψη συμπερασμάτων και τέλος στην παράθεση προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί, όσον αφορά τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.Στην εισαγωγή δίνονται οι ορισμοί της εργασίας και του εργατικού ατυχήματος. Επίσης αναφέρονται οι κατηγορίες κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία των εργαζομένων, καθώς και οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τέλος, δίνεται ο ορισμός του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτροπληξίας και παρατίθενται οι σημαντικότερες επιπτώσεις της στο ανθρώπινο σώμα.Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά, κατά χρονολογική σειρά, σε νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και γίνεται μία σύγκρισή του με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.), τον οποίο και αντικατέστησε.Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μια περιληπτική αναφορά στα μέτρα ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξίας, έτσι όπως παρουσιάζονται στα διάφορα νομοθετήματα.Ένας πίνακας με νομολογιακά δεδομένα από περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, οι οποίες οφείλονται σε ηλεκτροπληξία, παρατίθεται στο κεφάλαιο 4. Χρονικό κριτήριο για την επιλογή των συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων αποτέλεσε η ημερομηνία ισχύος του νόμου 1568/1985 (18-10-1985).Στο κεφάλαιο 5 παρέχεται μία συνοπτική περιγραφή των δικαστικών υποθέσεων που εξετάζονται. Ειδικότερα, εκτός των άλλων, δίδονται πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το κάθε ατύχημα, για τους διάδικους, για τη λήψη ή όχι των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και για την τελική έκβαση της κάθε υπόθεσης.Στο κεφάλαιο 6 πραγματοποιείται μία στατιστική επεξεργασία των νομολογιακών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθεται ιδιαίτερα κατατοπιστικό υλικό, το οποίο αποτελείται από πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Το υλικό αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση, αφενός της κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στους εργασιακούς χώρους και αφετέρου του τρόπου αντιμετώπισης των εργατικών ατυχημάτων, τα οποία οφείλονται σε ηλεκτροπληξία, από την ελληνική δικαιοσύνη.Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7. Ταυτόχρονα, στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές ΕργασίεςItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.