Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/17930
Title: Δείκτες παραγωγικότητας στο εργοτάξιο [Cd-rom] : η περίπτωση εφαρμογής σε τέσσερα προγράμματα κατασκευής στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΚΑΣ
Issue Date: 26-Aug-2008
Abstract: Παραγωγικότητα είναι η σχέση αποτελέσματος προς προσπάθεια που καταβάλλεταισε μια διαδικασία παραγωγής. Είναι το αποτέλεσμα της αποδοτικότητας της εργασίας,ή με άλλα λόγια ο λόγος των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών προς το σύνολο τωνμέσων παραγωγής τους. Είναι επομένως η παραγωγικότητα, όταν αυτή αναφέρεται σετεχνικά έργα, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσικήπρόοδο υλοποίησης οποιουδήποτε προγράμματος κατασκευής. Η αξιολόγηση και ημέτρησή της, ως βασικού στοιχείου για την βελτίωση της επίδοσης στην παραγωγή τωντεχνικών έργων, αποτελεί το ζητούμενο αυτής της εργασίας.Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στην παραγωγικότητα από τιςκαθυστερήσεις στην κατασκευή των τεχνικών έργων, τα είδη των καθυστερήσεων καιοι αιτίες που τις προκαλούν. Έγινε αναφορά στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στηδιαδικασία παραγωγής των τεχνικών έργων, όπως αυτή της απέριττης κατασκευής.Ακολουθεί η κλασσική αντιμετώπιση βελτίωσης της παραγωγικότητας και στησυνέχεια οι μέθοδοι μέτρησής της και οι τεχνικές βελτίωσής της.Αναλύθηκαν διεξοδικά οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια αυτής τηςεργασίας και ακολούθησε η περιγραφή των περιοχών μελέτης και οι ανάλογεςμετρήσεις. Δείκτες όπως ο δείκτης απρόβλεπτων διακοπών, η αναλογία επίδοσης οδείκτης διαχείρισης προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν τόσο για να εκτιμήσουν τηνεπίδοση στην πρόοδο των εργασιών κατασκευής του έργου, όσο και για νααποτελέσουν μέτρο σύγκρισης διαφόρων άλλων κατασκευαστικών προγραμμάτων.Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έγινε η χρήση και εφαρμογή των δεικτώναυτών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, σε τέσσερα (4) προγράμματακατασκευής έργων, που την εποπτεία και την ευθύνη υλοποίησής τους είχε η ΤεχνικήΥπηρεσία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Δυτικής Μακεδονίας.Υπολογίστηκαν για κάθε πρόγραμμα, οι τιμές για την παραγωγικότητα βασικήςγραμμής, ο δείκτης απρόβλεπτων διακοπών που κυμάνθηκε από 0,167 έως 0,375, ηαναλογία επίδοσης με τιμές PR=0,903 έως 1,059 και ο δείκτης διαχείρισηςπρογράμματος με διακύμανση από 0,000 μέχρι 0,236.Εξήχθησαν συμπεράσματα, βασισμένα στα τέσσερα στοχοθετημένα προγράμματα,από τα οποία προκύπτουν ότι οι προτεινόμενοι δείκτες μπορούν να συμβάλουν στηβελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εργασιών κατασκευήςτων έργων, με απώτερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RAKAS%20NIKOLAOS.pdf
  Restricted Access
15.84 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.