Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/jspui/handle/repo/17890
Title: Διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη χρήση υπηρεσιών υγείας σε ιδιωτικά και δημόσια μαιευτήρια του Νομού Αχαΐας [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΘΕΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΚΑΙ ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Issue Date: 2013
Abstract: ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των παραγόντων πουπροσδιορίζουν τη χρήση υπηρεσιών υγείας σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια του νομούΑχαΐας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών πουπροέκυψαν από ερωτηματολόγια που οποία συμπληρώθηκαν από νέες μητέρες. Μέσω τωνερωτηματολογίων έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν βασικά θέματα περίθαλψης σταδημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια του νομού, όπως η ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, ητεχνολογική και ξενοδοχειακή υποδομή καθώς και η ικανοποίηση των γυναικών από τοδημόσιο και ιδιωτικό τομέα συνολικά. Τα συμπεράσματα και οι στατιστικά σημαντικέςδιαφορές που προέκυψαν συνδυάστηκαν με τα επιμέρους δημογραφικά καικοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ: Το υλικό της έρευνας αποτέλεσε τυχαίο δείγμα 203 γυναικών πουγέννησαν κατά τη διάρκεια του έτους 2006 στα μαιευτήρια του νομού Αχαΐας. Το δείγμααντιπροσωπεύει το 5% του συνόλου των τοκετών σε καθένα από τα μαιευτήρια ξεχωριστά.Οι 117 γυναίκες γέννησαν σε ένα από τα δύο δημόσια μαιευτήρια του νομού ενώ οιυπόλοιπες 86 γέννησαν σε ένα από τα τρία ιδιωτικά. Οι ερωτηθείσες συμπλήρωσανδομημένο, ανώνυμο και εμπιστευτικό ερωτηματολόγιο 62 ερωτήσεων, το οποίοσυμπεριλάμβανε τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά τους στοιχεία, ερωτήσειςκόστους τοκετού, ικανοποίησης, συνολικής εκτίμησης καθώς και προσωπικούς λόγουςεπιλογής της συγκεκριμένης μαιευτικής κλινικής.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο κυριότερος λόγος επιλογής της μαιευτικής κλινικής από τηνεπίτοκο αποδεικνύεται να είναι η δυνατότητα διεξαγωγής του τοκετού από τον μαιευτήραπαρακολούθησης εκεί. Επίσης, σημαντικός λόγος επιλογής και κατά επέκταση χρήσης τουδημόσιου τομέα αποδεικνύεται να είναι ο οικονομικός δεδομένου του υψηλού κόστους τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα. Τα ποσοστά ικανοποίησης σε θέματααριθμητικής επάρκειας μαιευτικού και βοηθητικού προσωπικού, συμπεριφοράς, γενικήςοργάνωσης, καθαριότητας και ξενοδοχειακής υποδομής είναι πολύ μεγαλύτερα στονιδιωτικό τομέα από ότι στον δημόσιο. Τα ποσοστά ικανοποίησης από την επαγγελματική καιεπιστημονική δεξιότητα του μαιευτήρα στις είναι παρόμοια και στους δύο τομείς.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα τελευταία χρόνια, ο ιδιωτικός μαιευτικός τομέας προσελκύειολοένα και περισσότερες γυναίκες δεδομένου του κοσμικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσειστις ημέρες μας ο τοκετός αλλά κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του αριθμού τωνιδιωτών μαιευτήρων-γυναικολόγων. Παρόλα αυτά στο νομό Αχαΐας οι δύο δημόσιεςμαιευτικές κλινικές εξακολουθούν να διεξάγουν το μεγαλύτερο ποσοστό τοκετών.Είναι καίριας σημασίας, η νοσηλεία στα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια νααντιμετωπίζεται από την οπτική γωνία των νέων μητέρων έτσι ώστε να επιτευχθεί οεπιθυμητός στόχος για συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων μαιευτικώνυπηρεσιών.
Appears in Collections:ΔΥΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THANIDOU%20BLAXOU.pdf
  Restricted Access
932.4 kBUnknownView/Open Request a copy


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.