Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/16219
Title: Διερεύνηση παραγόντων υποκίνησης του προσωπικού στον χώρο των οργανισμών αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης: Η περίπτωση του ΚΕΘΕΑ
Authors: ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Issue Date: 29-Jul-2009
Abstract: Η επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού που εργάζεται σε οργανισμούςαντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης και οι παράγοντες που την διαμορφώνουν αποτελείαντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας αφού σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματική και ποιοτικήάσκηση του επαγγελματικού του έργου και επομένως με την παροχή υπηρεσιών υψηλούεπιπέδου. Στην παρούσα εργασία διερευνάται, στα πλαίσια της θεωρίας της υποκίνησης κατάHerzberg, ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το συνολικό βαθμό ικανοποίησης τωνεργαζομένων σε σχετικό οργανισμό και ποια είναι η συμβολή (βαρύτητα) του κάθεπαράγοντα. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσε δείγμα διακοσίων πενήντα (250)εργαζόμενων όλων των επαγγελματικών κατηγοριών στο Κέντρο Θεραπείας ΕξαρτημένωνΑτόμων (ΚΕΘΕΑ). Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ένα δοκιμασμένοερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 34 ερωτήματα και ένα ανοιχτό πεδίο, που διανεμήθηκεσε όλους τους εργαζόμενους του δείγματος. Οι εργαζόμενοι που απάντησαν ήταν 182(ποσοστό ανταπόκρισης 72,8%) εκ των οποίων οι 94 (51,6%) ανήκαν στο προσωπικόΘεραπείας Πρόληψης, οι 25 (13,7%) στο προσωπικό Εκπαίδευσης - Έρευνας, οι 41(22,5%) στο Διοικητικό προσωπικό, οι 15 (8,2%) στους Επιμορφωτές μερικής απασχόλησηςκαι οι 7 (3,8%) στο λοιπό προσωπικό.Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης υπολογίστηκε με διαβάθμιση πέντε σημείων τηςκλίμακας Likert ενώ το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε για την αξιοπιστία του. Με βάση τααποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι που συμμετείχανστην έρευνα εκφράζουν αισθήματα ικανοποίησης όσον αφορά το βαθμό συνολικήςικανοποίησης από την εργασία τους. Με βάση το μοντέλο του Herzberg και τα αποτελέσματατης έρευνας διαπιστώθηκε ότι από τους παράγοντες υποκίνησης εκείνοι που σχετίζονται μετη φύση της εργασίας τους και την επίτευξη στόχων αποτελούν την κυριότερη αιτίαικανοποίησης των εργαζομένων ενώ εκείνος που σχετίζεται με την υπηρεσιακή εξέλιξη καιπροσωπική ανάδειξη αποτελεί αιτία δυσαρέσκειας των εργαζομένων. Σχετικά υψηλά, αν καικάτω από την συνολική άμεση ικανοποίηση, βρίσκονται οι παράγοντες που σχετίζονται μετην υπευθυνότητα και την αναγνώριση της προσπάθειας από την διοίκηση. Οι παράγοντεςυγιεινής που σχετίζονται με το κύρος του οργανισμού, τη διοίκηση, την επίβλεψη, τιςσυνθήκες εργασίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την αμοιβή, εμφανίζονται να έχουν τηνίδια περίπου βαρύτητα και μέσες τιμές παραπλήσιες, που κυμαίνονται πάνω από την περιοχήτης ουδετερότητας. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ θεωρούν ότιυπάρχουν σε ικανοποιητικό σχετικά βαθμό οι παράγοντες αυτοί.Όσον αφορά τη συσχέτιση τόσο του συνολικού βαθμού ικανοποίησης όσο και τωνεπιμέρους παραγόντων υποκίνησης και υγιεινής, με τα δημογραφικά, κοινωνικά καιεπαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων διαπιστώθηκε ότι η θέση εργασίας φαίνεταινα επιδρά στην συνολική ικανοποίηση (άμεση) των εργαζομένων από την εργασία τους καιστους παράγοντες που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας, την ασφάλεια και τιςσυνθήκες εργασίας, τις προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις και τον μισθό αμοιβή.Επίσης η οικογενειακή κατάσταση επιδρά και διαφοροποιεί τόσο συνολικά τους παράγοντεςυποκίνησης όσο και συνολικά τους παράγοντες υγιεινής, καθώς και την συνολικήικανοποίηση (έμμεση) των εργαζομένων από την εργασία τους. Τέλος, τα έτη εργασίαςεπιδρούν και διαφοροποιούν τον παράγοντα που σχετίζεται με τις προσωπικές καιδιαπροσωπικές σχέσεις. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας προτείνεται προς τη διοίκηση τουΚΕΘΕΑ η εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών υποκίνησης για την αύξηση τηςεπαγγελματικής ικανοποίησης του προσωπικού που θα οδηγήσει σε βελτίωση του επιπέδουτων παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο δυναμικότων σχετικών οργανισμών έχει τύχει περιορισμένης ερευνητικής προσοχής, από την μελέτηαναδεικνύονται θέματα που χρειάζεται να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.Λέξεις Κλειδιά: Υποκίνηση, Herzberg, Επαγγελματική Ικανοποίηση, Τοξικοεξάρτηση,Ναρκωτικά.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIXALAKOPOULOS%20IOANNIS.pdf1.01 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.