Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/16212
Title: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
Authors: ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Issue Date: 29-Jul-2009
Abstract: Σκοπός τηςμελέτηςείναι η αξιολόγηση των δύο επεμβατικών μεθόδωναντιμετώπισηςτηςστεφανιαίαςνόσου (αορτοστεφανιαία παράκαμψη καιαγγειοπλαστική ωςπροςτο κόστοςκαι ωςπροςτην ποιότητα ζωήςτων ασθενών,προσαρμοσμένη στα οικονομικάδεδομένα τηςχώραςμαςκαι στιςανάγκεςτουελληνικούπληθυσμούΥλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομικήμελέτη, η οποίαδιενεργήθηκε στη ΝομαρχιακήΜονάδα ΙΚΑ Λάρισσας κατάτο χρονικόδιάστημαΙανουάριοςΝοέμβριος2008. Η συλλογήτων πληροφοριών έγινε με τη συμπλήρωσηκατάλληλα σταθμισμένου ερωτηματολογίου. Η διανομήκαι συμπλήρωση τωνερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε υπότην εποπτεία ενόςνοσηλευτή συνεργάτητου ερευνητήΑποτελέσματα: Απότο σύνολο των ερωτηθέντων, 40 (47,6%) (στατιστικόδείγμα CABG) πραγματοποίησαν αορτοστεφανιαία παράκαμψη, ενώοι υπόλοιποι 44(52,4%) (στατιστικό δείγμα PCI) υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική Απότηνεφαρμογήτων κατάλληλων στατιστικών δοκιμασιών, προέκυψε στατιστικώςσημαντικήδιαφοράανάμεσα στο κόστοςτηςφαρμακευτικήςαγωγής στο κόστοςτωνκαρδιολογικών ιατρικών εξετάσεων, αλλάκαι στο κόστοςτων υπολοίπων εξετάσεων,στιςοποίεςυποβλήθηκαν οι συμμετέχοντεςκατάτη διάρκεια του τελευταίου έτους(p lower than 0,05). =εν διαπιστώθηκε, ωστόσο, στατιστικώςσημαντικήδιαφοράστο κόστοςτων ιατρικών επισκέψεων κατάτη διάρκεια του τελευταίου μήνα, στο κόστοςτωννοσηλειών του τελευταίου έτους(p>0,05), στο συνολικόκόστος καθώςκαι στοκόστοςαποκλειστικάτηςπαρέμβασης(p greater than 0,05). Όσον αφοράστην ποιότητα ζωήςτων ασθενών παρατηρείται, λοιπόν, στατιστικώςσημαντικήδιαφοράμόνο στηνκινητικότητα των δύο ομάδων και στην προσωπικήεκτίμηση τηςκατάστασηςτηςυγείαςτων συμμετεχόντων (p lower than0,05).Συμπεράσματα: Το κόστοςτηςαγγειοπλαστικήςείναι σαφώςμικρότερο απότο αντίστοιχο τηςαορτοστεφανιαίαςπαράκαμψης }στόσο, αυτόπου παρατηρείταιείναι ότι η διαφοράστο συνολικόκόστοςμε την πάροδο των ετών ελαττώνεται, όπωςπροκύπτει απόδιεθνείςμελέτες Επίσης η αορτοστεφανιαία παράκαμψη υπερέχειόσον αφοράστην ποιότητα ζωήςτων ασθενών.Λέξεις κλειδιά: στεφανιαία νόσος αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αγγειοπλαστικήκόστος ποιότητα ζωής
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DALAMPYRAS%20PANAGIOTIS.pdf1.66 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.