Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/16106
Title: Η μέτρηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Issue Date: 29-Dec-2008
Abstract: Η ΅έτρηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων έχει ση΅αντικό ρόλο για τηνκατανόηση των προβλη΅άτων που την υποβαθ΅ίζουν, έτσι ώστε να δρο΅ολογηθούν στηνσυνέχεια ενέργειες για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.Στην συγκεκρι΅ένη διπλω΅ατική εργασία ως δείγ΅α προς ΅ελέτη επιλέχθηκε έναυποσύνολο ασθενών ΅ε αρκετές ιδιαιτερότητες, δηλαδή, οι ασθενείς πάσχοντες από καρκίνοτου γαστρεντερικού συστή΅ατος που υποβάλλονται σε χη΅ειοθεραπείες.Το αντικεί΅ενο της ΅ελέτης ήταν η σύγκριση τριών γενικών ερωτη΅ατολογίων καιενός ειδικού ερωτη΅ατολογίου ΅εταξύ τους και η σύγκριση των ασθενών οι οποίοιυποβλήθηκαν σε χη΅ειοθεραπεία, ΅ε ανα΅ενό΅ενες θεωρητικά σοβαρότερες παρενέργειες σεσχέση ΅ε αυτούς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία ΅ε ηπιότερες ανα΅ενό΅ενες παρενέργειες. Ταερωτη΅ατολόγια που επιλέχθηκαν ήταν το 15D, το EQ-5D, το SF-36 και το QLQ-C30.Το δείγ΅α, 48 άτο΅α, επιλέχθηκε έτσι ώστε να είναι κατά το δυνατόναντιπροσωπευτικό και τα αποτελέσ΅ατα ύστερα και από την στατιστική τους επεξεργασία ΅ετο στατιστικό πακέτο SPSS έδειξε ση΅εία κάποιας καλύτερης ανταπόκρισης κάποιωνερωτη΅ατολογίων έναντι των άλλων, επέδειξε ΅ε την χρήση όλων των ερωτη΅ατολογίων τηνδιαφορά της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποβλήθηκαν στην «ήπια» και «βαρύτερη»θεραπεία, καθώς και την διαφορά της ποιότητας ζωής σε ασθενείς διαφορετικών κοινωνικό-δη΅ογραφικών ο΅άδων που συ΅πλήρωσαν τα ερωτη΅ατολόγια.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PALIOURAS%20DHMHTRIOS.pdf508.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.