Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/15490
Title: Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 14001:2004 σε κατασκευαστική εταιρεία υλοποίησης έργων Μετρό [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Issue Date: 25-Aug-2008
Abstract: Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για τηνποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Αυτό πουαποτελεί πρόκληση είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντοςμε τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη, κατά έναν βιώσιμο μακροπρόθεσματρόπο. Με δεδομένη την αλλαγή του κλίματος, η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμηεντονότερη. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεταιστην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων τονώνειτην καινοτομία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες και ότι η οικονομική, ηβιομηχανική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι στενάσυνδεδεμένες.Πρέπει να καταλάβουμε πως η ποιότητα της ζωής μας πάνω στονπλανήτη μας συσχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του περιβάλλοντος. Ηέννοια όμως της ποιότητας του περιβάλλοντος γίνεται αντιληπτή με τηναρνητική προσέγγιση του όρου. Καταλαβαίνουμε την αξία της μόνο αν τηνχάσουμε. Για τον λόγο αυτό ξεκινάμε την εργασία αυτή με την ανάλυση τουόρου «περιβαλλοντικά ζητήματα».Συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τασπουδαιότερα περιβαλλοντικά ζητήματα του πλανήτη που παρουσιάζουνπαγκόσμιο, αλλά και τοπικό ενδιαφέρον και θα τονίσουμε την αυξανόμενησημασία τους σε παγκόσμια κλίμακα, ανεξάρτητα από το οικονομικό καιπολιτικό σύστημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μιαολοκληρωμένη εικόνα της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα θαπροσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τα νομικά μέσα πουχρησιμοποιούνται σήμερα από την διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα για τηνπροστασία του περιβάλλοντος. Στο τρίτο κεφάλαιο θα σκιαγραφήσουμε με μια γρήγορη αναδρομή τηνεξέλιξη των προσπαθειών, διεθνών και εθνικών οργανισμών για τηνανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων καθώς επίσης και την θέσπισηπροτύπων που αφορούν τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Θαμελετήσουμε το περιεχόμενο του προτύπου ISO 14001, θαπαρουσιάσουμε κάθε παράγραφο του προτύπου, και θα προσπαθήσουμενα το αξιολογήσουμε σε σχέση με άλλα συστήματα περιβαλλοντικήςδιαχείρισης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε και νακατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα έργα του μετρόαναλύοντας την μεθοδολογία κατασκευής τους. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο θα εφαρμόσουμε τις απαιτήσεις τουΣυστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην κατασκευαστική εταιρίακατά την κατασκευή και κατά την λειτουργία του μετρό, αναλύοντας κάθεπαράγραφο του προτύπου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.Σημειώνεται πως η εργασία εκπονήθηκε από την Καπούλα Αφροδίτη όσοναφορά το σημείο του πρώτου κεφαλαίου (Περιβαλλοντικά Ζητήματα) τουτρίτου κεφαλαίου όσον αφορά τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Πολιτικήςκαθώς και η εφαρμογή του προτύπου κατά την λειτουργία του μετρό, ενώη Κουζούπη Επιστήμη ασχολήθηκε με τα κεφάλαια Τεχνική περιγραφήυλοποίησης έργων Μετρό και Εφαρμογή του Προτύπου κατά τηνκατασκευή του Μετρό.
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KAPOULA%20KOYZOULH.pdf905.51 kBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.