ΔΙΑ Διπλωματικές Εργασίες

Browse
RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1360
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Sep-2021Διαχείριση και επεξεργασία Γεωργικών αποβλήτων εκκοκκιστηρίων βάμβακος για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίαςΖάρρα, ΕΥΑΓΓΕΛΗ
19-Sep-2021Ανάπτυξη Δομικών Υλικών Μέσω Της Αλκαλικής Ενεργοποίησης Των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών Και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)ΒΑΪΟΥ, ΗΛΙΑΣ
19-Sep-2021ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PAY AS YOU THROW (ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ) ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19-Sep-2021Αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικό προβληματικών εδαφών. Πρωτόκολλο εφαρμογής και βιοχημικής αξιολόγησης για μια φυτική καλλιέργεια.Νάστου, Αθανασία
19-Sep-2021Η αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των μετάλλων κατά τη χρήση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτωνΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ
19-Sep-2021Επίδραση της χρήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσηςΔραγάση, Αικατερίνη Ελένη
19-Sep-2021Καινοτόμες τεχνολογίες για την επεξεργασία υγρών αποβλήτωνΚόγκος, Παναγιώτης
19-Sep-2021Μελέτη της κινητικότητας και εκχυλισιμότητας, δυνητικά τοξικών στοιχείων σε λιπασμένα εδάφη, με προσομοίωση πειραματικών στηλών. Εφαρμογή σε εδάφη της λεκάνης ΣαριγκιόλΧρήστου, Αθηνά
19-Sep-2021Απόβλητα ιχθυογεννητικών σταθμών και εφαρμοσμένες μέθοδοι διαχείρισης. Μελέτη περίπτωσηςΦλάκα, Ακριβή
19-Sep-2021Περιβαλλοντικά οφέλη μεθόδων αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη μέσω της ανάλυσης του κύκλου ζωήςΦιλιππούση, Αικατερίνη
19-Sep-2021Η επίδραση του πρώτου κύματος της πανδημίας COVID-19 στον Ελληνικό κλάδο της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕΦΑΦΟΥΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
19-Sep-2021Δείκτες ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουσα κατάσταση και επίτευξη νομοθετικών στόχων.ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19-Sep-2021Τα νανοσωματίδια και οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλονΤΕΛΙΔΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ
19-Sep-2021Αερόβια κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων. Ωρίμανση και εξευγενισμός του κομποστοποιημένου υλικούΣοφίος, Ιωάννης
19-Sep-2021ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19-Sep-2021ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19-Sep-2021Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας διασταλαγμάτων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων στον Ελλαδικό χώροΠαναγοπούλου, Μαρία
19-Sep-2021Αειφόρος Διαχείριση Αποβλήτων Εργαστηρίων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στον Ελλαδικό χώρο. Μελέτη περίπτωσης: Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά.Μάκα, Χριστίνα
19-Sep-2021Διαχείριση στερεών αποβλήτων από υπεράκτιες εξορύξεις υδρογονανθράκων με βάση τον γεωχημικό τους χαρακτηρισμό. Περίπτωση μελέτης: εγκαταστάσεις Πρίνου (Β. Αιγαίο).Λιανού, Βασιλική
19-Sep-2021Διαχείριση υποπροϊόντων τυροκομείου για παραγωγή πρωτεΐνης και λακτόζηςΛαγός, Δημήτριος
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1360