ΑΓΓ Διπλωματικές Εργασίες

Πλοήγηση
RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Τεκμήρια (ταξινόμηση ανά Ημερομηνία υποβολής σε Φθίνουσα σειρά): 1 έως 20 από 1373
Ημερομηνία έκδοσηςΤίτλοςΣυγραφέας
17-Ιου-2021Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟ ΖΟΟΜΚΑΛΥΒΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
17-Ιου-2021Η χρήση των αυθεντικών βίντεο σε μια τάξη έχοντας τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα: Μια έρευνα δράσης για την επίδραση των αυθεντικών βίντεο σε μαθητές σχετικά με τον προφορικό λόγο σε μια τάξη Β1Μαλισιόβα, Αγγελική
17-Ιου-2021Οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της αυτονομίας των μαθητών που μαθαίνουν την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα με χρήση των στρατηγικών εκμάθησης γραπτού λόγου στα πλαίσια της διαδικτυακής διδασκαλίαςKarageorgou, Maria
20-Μαρ-2021Ψηφιακή αφήγηση: Αναπτύσσοντας τις γραπτές δεξιότητες Ελλήνων μικρών μαθητών σε μεικτό περιβάλλον εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσαςTsigani, Christina
20-Μαρ-2021Η χρήση βίντεο για την παρότρυνση των μαθητών να συμμετάσχουν στην παραγωγή προφορικού λόγου σε μια τάξη εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα: Μια έρευνα δράσης με νεαρούς μαθητέςKoumentakis, George
26-Σεπ-2020Fostering Multiple Intelligences through CLIL: a case study of private EFL lessonsBoulousaki, Stavroula
26-Σεπ-2020Self-assessment as a tool for the enhancement of learning and learner autonomy: a ‘fresh’ perspectiveAthanasiadou, Eleni
26-Σεπ-2020Ενίσχυση της Προφορικής Επίδοσης των Μικρών Μαθητών στις Προφορικές Εξετάσεις ΚΠΓ Εφαρμόζοντας Βίντεο Ψηφιακής Εξιστόρησης με Storytime και UnboxingCHRYSIKAKI, ELENI
26-Σεπ-2020ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η ΔΙΔΑΣΚAΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ "MAGIC BOOK2"ΒΑΙΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26-Σεπ-2020Σύγκριση των ασκήσεων κατανόησης γραπτού λόγου που περιέχονται στο ΚΠΓ επιπέδου Α και στο σχολικό βιβλίο της Έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου : Μια διερευνητική προσέγγισηΜπατσάκη, Νεκταρία
26-Σεπ-2020Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β1ΛΟΥΤΣΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ
26-Σεπ-2020Evaluation of metacognιtive strategy based activities for Young LearnersΧρυσού, Μαρία-Ελένη
26-Σεπ-2020Σύνδεση του ΚΠΓ επιπέδου Α1/2 με τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Ενσωμάτωση της προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ στο σχολικό πρόγραμμα.Ευαγγελίδου, Ευδοξία
26-Σεπ-2020Θεμελιώδεις δια βίου δεξιότητες: Μια σύγκριση των αναλυτικών προγραμμάτων ξένων γλωσσών των Ευρωπαϊκών και των Eλληνικών Σχολείων και η πραγματικότητα στα Ελληνικά ΣχολείαΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ, ΑΘΗΝΑ
26-Σεπ-2020Άμεση ή Έμμεση Διδασκαλία του Τυπικού της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας σε Μικρής Ηλικίας Έλληνες ΜαθητέςΜπλατσή, Θεοδώρα
25-Σεπ-2020«Η αξιολόγηση μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμόζοντας τα τεστ προόδου ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή. Μελέτη περίπτωσης.»Ζήκου, Ελένη
26-Σεπ-2020Συγκριτική μελέτη δυο διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της γραμματικής σε μικρούς μαθητές: Μελέτη περίπτωσηςΓιουβρή, Βαΐα
26-Σεπ-2020ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣPOLYGENI, ATHINA
26-Σεπ-2020ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΗΦΩΣΤΙΕΡΗ, ΑΝΝΑ
26-Σεπ-2020Αναπτύσσοντας και αξιολογώντας τις δεξιότητες του γραπτού λόγου σε νεαρούς μαθητές που διδάσκονται τα Αγγλικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: Μια περιπτωσιολογική μελέτη περιγραφικής αξιολόγησης σε συνδυασμό με τη μέθοδο του Portfolio.ΣΟΦΟΥ, ΕΛΕΝΗ
Τεκμήρια (ταξινόμηση ανά Ημερομηνία υποβολής σε Φθίνουσα σειρά): 1 έως 20 από 1373