Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ ΢ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
or enter first few letters:  
Showing results 4161 to 4180 of 36720  previous   next 
Issue DateTitleAuthor(s)
21-Aug-2012ZMP vs. Goethe-Zertifikat Β2 und Goethe-Zertifikat C1: Vergleich und Evaluation der Prüfungen mit Gewichtung auf den GrammatikaspektenΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΩΜΟΥ
25-Aug-2008Zum Beitrag des Kreativen Schreibens bei der Forderung der Schreibfertigkeit auf der Grundlage einer Lehrwerkanalyse = Η συνεισφορά του δημιουργικού γραπτού λόγου στην προαγωγή της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου με βάση την ανάλυση ενός διδακτικού εγχειριδίουΚΑΚΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
9-Apr-2009Zum Einsatz des Leseverstehens im DaF-Unterricht und zur Forderung der Lesestrategien am Beispiel vom Gymanasial-klassen offentlicher Schulen in Griecheland [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25-Aug-2008Zum Einsatz von Lesestrategien in der Phase 1 des griechischen Staatszertifikats-Deutsch (KPG)-Niveau B1 [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΕΝΕΝΤΕ
2007Zum Eisatz von bildender Kunst im DaF-UnterrichtΕΛΕΝΗ ΚΟΥΒΑΡΗ
14-May-2017Zum flexiblen Einsatz authentischer Texte für das kombinierte Fertigkeitstraining auf verschiedenen Kompetenzniveaus: Didaktisierungsvorschläge für den DaF-UnterrichtΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ
22-Oct-2014Zum Gebrauch von Märchen im DaF-Unterricht. Kontrastive Gegenüberstellung Primar – SekundarstufeMARIA KOUTENTAKI
25-Aug-2008Zur Beurteilung der Lesefertigkeit im Test Daf und im griechischen Staatszertifikat-Deutsch auf den Niveaus B2 und C1 [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2007Zur Beurteilung der Prufungsteile ''Leseverstehen'' und ''Schriftlicher Ausdruck'' der Prufung ''Fit in Deutsch 2'' des Goethe Instituts auf dem A2-Niveau = Αξιολόγηση των επιμέρους εξετάσεων ''Κατανόηση Γραπτού Λόγου'' και ''Παραγωγή Γραπτού Λόγου'' της εξέτασης ''Fit in Deutsch 2'' του Ινστιτούτου Goethe στο επίπεδο Α2ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΝΝΑ
5-Aug-2011ZUR BEURTEILUNG DES GOETHE-ZERTIFIKATS B2 UND DES CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH GEMÄSS DEΜ SCHWIERIGKEITSGRAD.ΕΛΜΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ
2007Zur bewertung der grammatischen und lexikalischen kompetenz der prufung "zertifikat deutsch" des Goethe InstitutsPOLYZOGOPOULOU PANAGIOTA
2007Zur Bewertung des Prufungsteils '' Schriftlicher Ausdruck und Sprachmittlung '' des griechischen Staatszertifikats-Deutsch im B2-Niveau : eine empirische Analyse = Αξιολόγηση της επιμέρους εξέτασης '' Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση '' του Κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τη γερμανική γλώσσα στο επίπεδο Β2 : μια εμπειρική προσέγγισηKONSTANTINOS PAPAKONSTANTINOU
25-Aug-2008Zur Darsterllung und Vermittlung der deutschen Prapositionen in gangigen didaktischen Grammatiken fur Deutsch als Fremdsprache [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]VORGELEGT VON DIMITRIS BAKALIS
2007Zur Didaktik der fachsprache Deutsch im bereich des Tourismus : Uberlegungen zur forderung der textproduktion im Fachbezogenen Fremdsprachenunterricht an den Griechischen Fachhochschulen = Διδακτική της γερμανικής ως γλώσσα ειδικότητας στον τομέα του τουρισμού : σκέψεις σχετικά με την προώθηση της παραγωγής κειμένου στα πλαίσια της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας ως γλώσσα ειδικότητας στα ελληνικά Ανώτατα Τεχνολογικά ΙδρύματαΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2007Zur didaktik der fachsprache im Bereich des deutschen als fremdsprache in der tourismusasbildung und praktische anwendung an den griechischen technischen und beruflichen fachschulenΑΛΗΖΟΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
5-Aug-2011Zur Entwicklung der Lesefertigkeit durch den Einsatz neuer Medien im DaF-UnterrichtΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΖΟΒΛΑ
25-Aug-2008Zur Forderung der grammatischen Kompetenz auf dem Anfangerniveau : eine kontrastive Untersuchung am beispiel dreier Lehrwerke fur Jugendliche = Η προαγωγή της γραμματικής ικανότητας σε επίπεδο αρχαρίων : μια συγκριτική μελέτη βασισμένη σε τρία εγχειρίδια για νεαρές ηλικίεςPAPADOPOULOU VIKTORIA
2007Zur forderung der lernerautonomie im Rahmen der sprachbezogenen kognitivierung anhand der lehrwerke geni@l 2 and Wir 2 = Για την προαγωγή της μαθητικής αυτονομίας στο πλαίσιο της γλώσσικής ενσυνείδησης με βάση τις διδακτικές σειρές geni@l 2 και Wir 2ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2007Zur Forderung der schriftlichen Kompetenz durch Webquests im Unterricht Deutsch als Fremdsprache : Bestandaufnahme und Erarbeitung von Vorschlagen zum netzgestutzten projektorientierten Lernen an griechischen offentlichen Schulen = Προαγωγή γραπτού λόγου στο μάθημα των Γερμανικών μέσω Webquests (ιστοεξερεύνηση) : καταγραφή κι επεξεργασία προτάσεων δικτυακά κατευθυνόμενων συνθετικών εργασιών μάθησης σε ελληνικά δημόσια σχολείαΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ
25-Aug-2008Zur Forderung der Sprechfertifkeit durch den Einsatz von Sprachlernspielen auf der Grundlage zweier Didaktisierungen auf dem A1-Niveau [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ