Κριτήρια αναζήτησης: 3D εκτύπωση, 3D printing, 3Δ εκτύπωση, Τρισδιάστατη εκτύπωση, Εκτύπωση, Μελάνια, Υπολογιστής Κράματα, Πολυμερή, ABS, PLC, PLA, PLLA, PCS, PLGA, TPI, PTA, RGO, CAD, CAM, SLS, LOM, SEBM, SL, SLA, FDM, PhC, PnC, Πολυμίδια, ιστός, Βιο-εκτύπωση, Βιο-υλικά, Υβριδικά Πολυμερή.
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D εκτύπωση, 3D printing, 3Δ εκτύπωση, Τρισδιάστατη εκτύπωση, Εκτύπωση, Μελάνια, Υπολογιστής Κράματα, Πολυμερή, ABS, PLC, PLA, PLLA, PCS, PLGA, TPI, PTA, RGO, CAD, CAM, SLS, LOM, SEBM, SL, SLA, FDM, PhC, PnC, Πολυμίδια, ιστός, Βιο-εκτύπωση, Βιο-υλικά, Υβριδικά Πολυμερή. Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Polymers and polymer alloys for 3D printing systems. Their application in various scientific fields. [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν καθημερινά σε όλους τους τομείς των επιστημών. Όλες αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν εφαρμογές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ζωή των ανθρώπων. Κάποιες από αυτές τις εξελίξεις θα επιφέρουν τόσο ριζικές αλλαγές που θα δώσουν εντελώς διαφορετική μορφή και πορεία στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Μια από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις η οποία, πιστεύουν...