Κριτήρια αναζήτησης: (Dynamic linkage, output growth, energy usage, environmental pollution, sectoral evidence, Greek data.)
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: (Dynamic linkage, output growth, energy usage, environmental pollution, sectoral evidence, Greek data.) Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The investigation of the dynamic linkages between output growth, energy usage and environmental pollution. Sectoral evidence using Greek data. [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-05-2015 [2015-05-15] Συγγραφέας: ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): This study examines the causal link between energy use, CO2 emissions and economic growth in Greece for the period 1970 - 2010, using econometric methods and data derived from the World Development Indicators (WDI, 2011) and Eurostat. Regarding the energy use, economic growth, and CO2 emissions, the empirical results support evidence of the relationship between them in our country, Greece.