Κριτήρια αναζήτησης: #MeToo, ελληνική αρθρογραφία, Κριτική Ανάλυση Λόγου, διαπροσωπικά στοιχεία, αξιολογική τροπικότητα, κοινωνική πραγματικότητα, διδακτική πρόταση, Πολυγραμματισμοί
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: #MeToo, ελληνική αρθρογραφία, Κριτική Ανάλυση Λόγου, διαπροσωπικά στοιχεία, αξιολογική τροπικότητα, κοινωνική πραγματικότητα, διδακτική πρόταση, Πολυγραμματισμοί Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE SOCIAL ROLE OF CONTEPORARY CULTURAL ORGANIZATIONS: THE #MeToo MOVEMENT IN THE GREEK AND INTERNATIONAL MUSEUM COMMUNITY [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τον προβληματισμό, τον οποίο γέννησε στην ερευνήτρια, η άρρηκτη σχέση μεταξύ κοινωνίας και εξέλιξης των πολιτιστικών οργανισμών. Η παρατήρηση των μεταβολών της κοινωνίας και η αντανάκλαση αυτών στους σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς, τίθεται ως κυρίαρχο ερώτημα της εν λόγω εργασίας, εκ του οποίου απορρέουν και άλλοι προβληματισμοί, αναφορικά με το ...
Ημερομηνία: 19-02-2023 Συγγραφέας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει συγκριτικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε το ζήτημα του κινήματος #MeToo, ως προς τις εγχώριες περιπτώσεις, από την ελληνική αρθρογραφία, αξιοποιώντας την Κριτική Ανάλυση Λόγου κι εξετάζοντας τα άρθρα ως προς τις διαπροσωπικές επιλογές των αρθρογράφων και, συγκεκριμένα, ως προς την αξιολογική τροπικότητα, δηλαδή τα επίπεδα εμπλοκής ...