Κριτήρια αναζήτησης: #MeToo, ελληνική αρθρογραφία, Κριτική Ανάλυση Λόγου, διαπροσωπικά στοιχεία, αξιολογική τροπικότητα, κοινωνική πραγματικότητα, διδακτική πρόταση, Πολυγραμματισμοί
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: #MeToo, ελληνική αρθρογραφία, Κριτική Ανάλυση Λόγου, διαπροσωπικά στοιχεία, αξιολογική τροπικότητα, κοινωνική πραγματικότητα, διδακτική πρόταση, Πολυγραμματισμοί Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 19-02-2023 Συγγραφέας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει συγκριτικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε το ζήτημα του κινήματος #MeToo, ως προς τις εγχώριες περιπτώσεις, από την ελληνική αρθρογραφία, αξιοποιώντας την Κριτική Ανάλυση Λόγου κι εξετάζοντας τα άρθρα ως προς τις διαπροσωπικές επιλογές των αρθρογράφων και, συγκεκριμένα, ως προς την αξιολογική τροπικότητα, δηλαδή τα επίπεδα εμπλοκής ...